3D tisk

Témata

  • Úvod

Materiály

Podmínky zápočtu

  • Aktivní účast na seminářích (plnění úkolů na seminářích)
  • Povolené 3 neomluvené absence