3D tisk

Témata

  • Úvod
  • Reprezentace a modelování těles
  • Získávání modelů
  • Parametrické modelování
  • FreeCAD

Materiály

Podmínky zápočtu

  • Aktivní účast na seminářích (plnění úkolů na seminářích)
  • Povolené 3 neomluvené absence