Algebra 1 - cvičení

Informace

  • Online výuka probíhá přes MS Teams.

Materiály

Zápočet

  • V případě prezenční výuky 2 písemky
  • V případě online výuky domácí úkoly