Geometrie pro informatiky

Informace

 • Předmět je vyučován prostřednictvím konzultací.

Zápočet

 • 2 zápočtové písemky. Každá po 100 bodech.
 • 1 opravná písemka - výsledek nahradí horší z výsledků ze zápočtových písemek.
 • Body za nepovinné domácí úlohy.
 • 100 bodů = zápočet.

Témata

 • Vektorové prostory
 • Afinní prostory
 • Afinní podprostory
 • Souřadnicové systémy na afinních prostorech
 • Afinní zobrazení
 • Vlastnosti afinních zobrazení
 • Vzájemná poloha afinních podprostorů
 • Konvexnost
 • Orientace
 • Skalární a vektorový součin
 • Euklidovské prostory
 • Projektivní prostory a zobrazení

Materiály

Cvičení

Doporučená literatura