Základy programování 1

Informace

  • Programujeme v jazyce C.
  • Doporučené prostředí je Code Blocks nebo Visual Studio (prazdný projekt).

Materiály

Zápočet

  • Účast na semináři je povinná, jsou povoleny maximálně 3 absence
  • Aktivní účast na seminářích
  • Zápočet bude udělen za zisk potřebného počtu bodů - je potřeba získat 25 bodů.
  • Za vypracování dvou domácích úkolů lze získat 30 bodů (po 15 bodech), během semestru lze za práci na semináři získat dalších 10 bodů.

Zápočtové úlohy