Jayzk C

Informace

  • Online výuka probíhá přes MS Teams.
  • Doporučené prostředí je Code Blocks nebo Visual Studio (prazdný projekt).

Materiály

Učební text