Základy programování 2

Informace

  • Online výuka probíhá přes MS Teams.
  • Programujeme v jazyce C.
  • Doporučené prostředí je Code Blocks nebo Visual Studio (prazdný projekt).
  • Kurz navazuje na Základy programování 1

Materiály

Zápočet

  • 25 bodů z programovacích úloh.
  • Rozumná účast na seminářích (online přednáškách).
  • V případě, že bude celý semestr distanční výuka, bude povinný opakovací test.

Zápočtové úlohy