Počítačová grafika

Témata

 • Světlo a barvy v počítačové grafice
 • Obraz a jeho reprezentace
 • Transformace barev
 • Reprezentace rastrového obrazu
 • Operace s obrázky
 • Úpravy obrazu
 • Filtrování
 • Frekvenční doména
 • Dvourozměrné objekty
 • Oblasti
 • Ořezávání dvourozměrných objektů
 • Křivky

Materiály

Cvičení

Doporučená literatura

 • R. C. Gonzalez, R. E. Woods. Digital Image Processing. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2002. ISBN 0201180758.
 • Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, 2. vyd. Brno, Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.